Ο Σύλλογος Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας είναι οργανισμός με έδρα στην Ελλάδα, που προάγει την εκπαίδευση με βάση τη διαδικτυακή πλατφόρμα wiki. Βασικό κριτήριο για τις δράσεις του είναι οι ανθρώπινες ανάγκες για εκπαίδευση, που συμπληρώνονται μέσα από την ελεύθερη αλληλεπίδραση, τη συγγραφή και τη διαμοίραση της γνώσης, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά, μορφωτικά ή ηλικιακά κριτήρια. Η μάθηση είναι διαδραστική και αλληλένδετη με την καλλιέργεια δεξιοτήτων και διαμόρφωση στάσεων, με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών επιβίωσης στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Ο Σ.Σ.Κ.Β.Ε. απέκτησε νομική μορφή, ως σωματείο, το 2017. Η συστηματική δράση επιμόρφωσης στην πλατφόρμα της Βικιπαίδειας ξεκίνησε στην Αθήνα, από τους ιδρυτές του, το 2014. Ως το 2017 είχαν ήδη συμπληρωθεί 850 ώρες εθελοντικών δωρεάν μαθημάτων προς 450 επωφελούμενους, από τους οποίους προήλθε, το 2016, το 8-10% των νέων λημμάτων της ελληνικής Βικιπαίδειας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κεφαλάς Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Νάσιος Χρήστος
Γενικός Γραμματέας: Σωτηρακόπουλος Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Μανιμάνης Βασίλειος
Ταμίας: Κρίγκα Δήμητρα
Μέλος: Τράπαλης Γεώργιος
Μέλος: Πάστρας Πλούταρχος

 

Ιστορικό του Συλλόγου

 

Κύρια δράση

 

Διακυβέρνηση

 

Reporting

 

Καταστατικό: